Organizers

Anna Mura SPECS - Universitat Pompeu Fabra
Mireia Mora SPECS - Universitat Pompeu Fabra

and

Carme Buisan SPECS - Universitat Pompeu Fabra
Sytse Wierenga SPECS - Universitat Pompeu Fabra
Andres Lewin PHONOS - Universitat Pompeu Fabra
Informatica - Universitat Pompeu Fabra
Eventum - Universitat Pompeu Fabra