Coffee Break

Monday, 5 September, 2016 - 11:30 to 12:00
Tuesday, 6 September, 2016 - 11:30 to 12:00
Wednesday, 7 September, 2016 - 11:30 to 12:00
Thursday, 8 September, 2016 - 11:30 to 12:00
Friday, 9 September, 2016 - 11:30 to 12:00
Monday, 12 September, 2016 - 11:30 to 12:00
Tuesday, 13 September, 2016 - 11:30 to 12:00
Wednesday, 14 September, 2016 - 11:30 to 12:00
Thursday, 15 September, 2016 - 11:30 to 12:00
Friday, 16 September, 2016 - 11:30 to 12:00